Общи условия

Общи условия за ползване на сайта balgara-life.eu

1. Използването на www.balgara-life.eu означава че Вие сте съгласен и приемате условията за ползването на сайта.

2. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.balgara-life.eu по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

3. Запазваме си правото да променяме изгледа на сайта, което включва преместване, изтриване и добавяне на нови елементи към www.balgara-life.eu

4. Правата върху цялото съдържание на нашия сайт като снимки, модели, текст и др. са собственост на www.balgara-life.eu. При копирането и използването им извън изрично посочените от Нас случаи и Нашето предварително одобрение, ще се прилага Закона за авторското право и сродните му права. Това не изключва завеждането на Граждански иск срещу нарушителите, както и спиране на съответния уеб сайт на нарушителя като предварителна обезпечителна мярка.

5. При извършена покупка на стока от www.balgara-life.eu, поемамеотговорността за доставка на стоката, за качеството, модела и бройката упоменатаот клиента. Клиентът е длъжен да заплати стоката след доставката ако е с наложен платеж и предварително със неговото изрично съгласие чрез приемане на настоящите условия при разплащане по банков път. Можете да разчитате на нашата бързина и коректност при възникнали въпроси.

6. Продуктите, които се намират на интернет страницата www.balgara-life.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на авторските ни бижута.

7. Всяка поръчка от страна на Клиент на електронен магазин www.balgara-life.eu има силата на договор за покупко – продажба между двете страни , като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на клиента за сключването на договора. Всеки клиент може да направи корекция в своята заявка преди и след депозирането й като ни информира за това на посоченият е-mail и телефон в графа контакти.

8. Запазваме си правото да направим отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че артикулът не е наличен. В този случай сме длъжни да уведомим клиента на посочените от него електронен адрес, телефонен номер или друга форма за контакт.
9. Договорният език е български. Плащанията  ще  бъдат  извършвани   в  български левове.

10. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача.

11. Цените, посочени на сайта не включват транспортните разходи за доставка на стоките до клиента.

12. За всички неуредени въпроси, които не са описани тук се прилага българското законодателство.